forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

I N F O R M A C J A

on 02 wrzesień 2016.

1005 big

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje rodziców pobierających świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego  o konieczności dostarczenia
do dnia 10 września 2016 r. aktualnego zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzającego pobieranie nauki w roku szkolnym 2016/2017 wystawione przez szkołę w dniach
1-10.IX.2016r.

Brak aktualnego zaświadczenia spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w miesiącu wrześniu 2016r.

    Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą w następujących  terminach :
- od 1 września 2016 r. -wnioskodawcy nie posiadający gospodarstwa rolnego.    
- po 25 września 2016 r. -wnioskodawcy posiadający gospodarstwo rolne, w związku z ogłoszeniem Prezesa GUS o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego za 2015r..

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II