Drukuj

Opieka wytchnieniowa

on 23 kwiecień 2019.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

logo2

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

• dzieckiem z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności i mającym wskazania do: o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dodatkowych obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w formie usług opiekuńczych w domach osób niepełnosprawnych. Są to usługi limitowane - limit wynosi 240 godzin na osobę do końca 2019 roku. Podopieczni uprawnieni do otrzymania opieki wytchnieniowej nie ponoszą żadnych kosztów za usługę w powyższych wymiarach.

Co zrobić, aby skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej?

Aby ocenić zarówno stan dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i powyższymi wskazaniami, jak i osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista musi wypełnić „Kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel” – zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności, która jest podana w orzeczeniu. Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0-40 pkt., opieka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być przyznana opiekunowi dziecka lub osoby z niepełnosprawnością. W Polsce uzyskanie 40 pkt. lub mniej w skali Barthel oznacza zakwalifikowanie chorego do opieki długoterminowej; oznacza także, że chory wymaga stałej opieki.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, pok. nr 18 lub pod numerem telefonu 84 611 26 02.

WNIOSEK O PRZYZNANIE OPIEKI W FORMIE POMOCY WYTCHNIENIOWEJ

KARTA OCENY STANU PACJENTA