Drukuj

WAŻNE - Świadczenia Wychowawcze

on 05 lipiec 2019.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 wrzesnia 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).