forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Drukuj

Ogłoszenie naboru

on 31 grudzień 2020.

      W związku z ogłoszeniem programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 uprzejmie proszę o zgłaszanie chętnych osób z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku poniżej 16 lat oraz osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do poszczególnych programów do dnia 6 stycznia 2021 r., gdyż Gmina składa wnioski do dnia 8 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Wojewódzkiego).

           1. Ponadto usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

              1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących                            kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,

               2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
              w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie                               zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,

               3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

 

 

 

 

       Nabór wniosków w ramach Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
– edycja 2021 | Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

       Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 |
  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin

 

 

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II