Drukuj

Uwaga! Program Rodzina 500+ 2021/2022

on 28 styczeń 2021.

kantrium.com | MySuomi.com | HELSINKI | TourMANN.com

 logo programu 500+

Jak załatwić formalności?

      Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek. Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. droga tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą nastepowały w formie decyzji administracyjnej. 

  Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone  z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku - czyli np. z wniosku złożonego w lipcu 2021 r. świadczenie zostanie przyznane od lipca. Złożenie zatem wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Bez tytdujłu

Wniosek na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 oraz więcej informacji na temat Programu „Rodzina 500+”, możliwości złożenia wniosku oraz szczegółów dotyczących warunków przyznania świadczenia znajdziesz na naszej stronie w zakładce "500+ Świadczenie Wychowawcze", a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  lub na portalu Obywatel.gov.pl 

Fotoomnia.com - Telefon Tradycyjny - IkonaKontakt telefoniczny pod numerem telefonu 84 6276099