forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Bezpłatne szkolenia na operatora koparko - ładowarki

on środa, 15, marzec 2017 09:02.

NPNM plakat pt page 001

pdf icon 32x32PLAKAT PDF

Drukuj

GOPSowy Bank Rzeczy Używanych

on piątek, 13, styczeń 2017 10:22.

mozesz pomoc main

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie kontynuuje zbiórkę rzeczy dla klientów pomocy społecznej w ramach Gopsowego Banku Rzeczy Używanych. W związku z powyższym zapraszamy do współpracy wszystkie osoby wrażliwe na potrzeby ludzi żyjących w niedostatku do przekazywania zbędnych, lecz nadających się do dalszego użytkowania mebli, sprzętu AGD, odzieży i innych rzeczy codziennego użytku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z nr 84-611-26-02 lub osobisty w GOPS Sitno pok. Nr 18.

Ofiarodawcom składam serdeczne podziękowania za przekazanie mebli i odzieży dla naszych podopiecznych w roku 2016.

Barbara Tor 

 

Drukuj

INFORMACJA

on poniedziałek, 02, styczeń 2017 10:12.

centralizacja vat

W związku z Zarządzeniem nr 57/2016 Wójta Gminy Sitno z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Sitno i jej jednostkach budżetowych informuję, że od dnia 1 stycznia 2017r. faktury, rachunki i noty księgowe wystawiane na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie mają być wypisywane następująco:

          Nabywca:

          Gmina Sitno,                                                            
          Sitno 73, 22-424 Sitno
          NIP: 922-29-42-612

 

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie,
Sitno 73, 22-424 Sitno
NIP: 922-17-61-156

Dokumenty księgowe należy przedkładać jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie

Barbara Tor
Kierownik GOPS Sitno

Drukuj

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi

on czwartek, 08, grudzień 2016 17:16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w 2017 r.

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73,              

II. Informacje ogólne:
                                                                                                    

1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000,00 euro i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom. 
2. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Zamawiający”- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie.                                          
3. Ilekroć w zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca”- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia , złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.                                                                        
4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.                                    
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty.
7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.                                                      
9. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Alicja Szopa, telefon 84 611 26 02.                                    

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II