forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Zapytanie ofertowe nr 2 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi

on środa, 16, grudzień 2015 16:44.

logo informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Ofertę należy złożyć  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73 w pokoju nr 19 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia  2015 r. do godz. 10,00 osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.

 

icon doc Zapytanie

icon doc Załacznik

Drukuj

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi

on piątek, 04, grudzień 2015 15:32.

informacja blue Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie  zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Ofertę należy złożyć  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73 w pokoju nr 19 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia  2015 r. do godz. 15,00 osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.  

icon doc Pełna treść zapytania

icon doc załącznik - oferta cenowa

Drukuj

Przetarg na dożywianie dzieci w szkole

on piątek, 27, listopad 2015 16:58.

przet„Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w 2016 roku w Gminie Sitno”.
Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych  i gimnazjów w Gminie Sitno polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków obiadowych.
Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r., z uwzględnieniem przerw w nauce (przerwa wakacyjna, ferie zimowe, przerwy świąteczne itp.). Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem to ok. 186 dzieci - jest to ilość szacunkowa i może ulegać zmianom, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększania lub zmniejszania liczby dożywianych dzieci w zależności od potrzeb.

icon doc

SIWZ

Załączniki:

 icon doc1. Oferta
icon doc2. Oświadczenie
icon doc3. Wykaz usług
icon doc4. Wykaz osób
icon doc5. Oświadczenie
icon doc6. Oświadczenie
icon doc7. Wykaz
icon doc8. Umowa
Drukuj

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 !!!

on wtorek, 01, wrzesień 2015 09:02.

infor orangeGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, iż można składać wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz uprawnień do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Jednocześnie informujemy, iż w  przypadku dziecka uczącego się w szkole ponadgimnazjalnej konieczne jest dostarczenie do dnia 30.09.2015r. zaświadczenia szkolnego lub złożenie oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły. Jest ono niezbędne do wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- a w przypadku dziecka które ukończyło 18 rok życia również do wypłaty zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 będzie ustalane na podstawie dochodów członków rodziny osiągniętych w 2014r. pomniejszonych o dochody utracone oraz powiększonych o dochody uzyskane.

Pozostałe szczegółowe informacje oraz wzory formularzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II