forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Bądź aktywny i wróć do pracy!

on piątek, 08, lipiec 2016 12:08.

badz aktywny

Drukuj

Rodzina 500+

on czwartek, 05, maj 2016 08:43.

500SITNO

Drukuj

Informacja

on czwartek, 28, kwiecień 2016 11:09.

warsztaty2016 W dniu 20 kwietnia 2016 roku w Centrum Kultury z Biblioteką odbyły się zajęcia aktywizujące – warsztaty z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem i optymalnego wykorzystania otrzymywanej z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zamościu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego ze środków FEAD. Warsztaty zostały zorganizowane przez PKPS w Zamościu oraz GOPS w Sitnie, a poprowadzone przez pracowników Lubelskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego Oddział w Sitnie. Uczestnikami warsztatów byli mieszkańcy Gminy Sitno. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób. Uczestnicy zapoznali się z problemem marnotrawienia żywności oraz możliwościami właściwego wykorzystania otrzymywanych produktów z PKPS. Pod nadzorem prowadzących uczestnicy z otrzymanych produktów przygotowali pięć potraw (wykaz w załączeniu). Wszyscy chętnie włączali się do prac kuchennych. Na zakończenie przygotowano stół, który zastawiono sporządzonymi przez uczestników potrawami. Wszystkim potrawy bardzo smakowały.

 

Drukuj

Informacja

on poniedziałek, 28, marzec 2016 19:43.

500 Od dnia 1 kwietnia 2016 wejdzie w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz 195) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 214) w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.

Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie druków o świadczenie wychowawcze wraz z załącznikami będzie odbywać się w siedzibie:

Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie, Sitno 72 od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500 na I piętrze w pokoju nr 8.

Więcej informacji tutaj

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel/fax:(84)611-26-02
tel. (84)627-60-99

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

Numer konta bankowego:
25 9644 1046 2004 4600 1384 0003
79 9644 1046 2004 4600 1384 0001

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II