forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

WAŻNE - Świadczenia Wychowawcze

on piątek, 05, lipiec 2019 08:48.

Rodzice, którzy mają przyznane do 30 wrzesnia 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia wychowawczego), a od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do końca września).

Drukuj

Świadczenia Wychowawcze

on piątek, 05, lipiec 2019 08:44.

Od dnia 1 lipca 2019 roku Program „Rodzina 500+”
na każde dziecko w rodzinie – niezależnie od dochodów.Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.
Kolejną zmianą jest wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku
o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko, wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w w/w terminie będzie następować z wyrównaniem od dnia narodzin.
Ustawodawca zrezygnował z wydawania decyzji administracyjnej o przyznaniu prawa do świadczenia. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – PUE ZUS) natomiast od 1 sierpnia br. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019r. – wtedy świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy wypłaty świadczeń - 500 złotych na dziecko
Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie,
z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019r, w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.
Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019r., to wypłata świadczenia do końca października 2019r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego  
W przypadku przebywania rodzica lub opiekuna faktycznego dziecka w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie ww. przepisy. Po weryfikacji sprawy wojewoda ustala prawo do świadczenia wychowawczego lub przekazuje sprawę do organu właściwego.

Barbara Tor

Drukuj

Rodzina 500+

on wtorek, 18, czerwiec 2019 13:07.

2019 06 14 plakat 500

Drukuj

Ogłoszenie

on poniedziałek, 29, kwiecień 2019 07:33.

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Sitnie

w dniu 2 maja jest nieczynny

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II