forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Bezpłatne porady prawne

on poniedziałek, 29, styczeń 2018 12:05.

d8e prawnaNa mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość.

I punkt prowadzony przez adwokatów: I piętro, pokój 118;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 11:30;
Wtorek 8:00 – 12:00;
Tel.: 084 5300933

II punkt prowadzony przez radców prawnych: I piętro, pokój 118;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek 11:30 – 15:30;
Wtorek 12:00 – 16:00;
Tel.: 084 5300933

III, IV punkt prowadzony przez Fundację Togatus Pro Bono, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn,

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata oraz radców prawnych.

I piętro, pokój 124;

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 7:30 – 15:30;
Wtorek w godz. 8:00 – 16:00;
Tel.: 084 5300934

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego.

Osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

Drukuj

Obwieszczenie

on niedziela, 24, wrzesień 2017 18:27.

Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r. 2577 zł.

 

Drukuj

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

on poniedziałek, 31, lipiec 2017 12:08.

swiadczenia rodzInformacje w sprawie  przyjmowania wniosków  na nowy okres świadczeniowy  2017/2018 na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku w budynku Centrum Kultury w Sitnie piętro  I pokój nr 8 od poniedziałku do piątku  w godzinach 8ºº do 14ºº   będą przyjmowane  wnioski o ustalenie prawa do:

➔    świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy trwający od 1.10.2017 roku do 30.09.2018 roku,
➔    zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku.
➔    specjalnego zasiłku opiekuńczego  na nowy okres zasiłkowy trwający od  01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku.
➔    funduszu alimentacyjnego  na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.10.2017 roku do 31.09.2018 roku.
Wnioski na ww. zaświadczenia będą przyjmowane tylko wypełnione prawidłowo i z kompletem dokumentów (wpisane nr PESEL wszystkich członków rodziny:dzieci do 25 roku życia i rodziców, daty urodzenia, adres i nazwę szkoły ponadgimnazjalnej oraz dokument z nr konta, na które będzie przelewane świadczenie)
Uprawnienia ustalane będą na podstawie dochodów  w oparciu o rok bazowy 2016 r.

Drukuj

Zaproszenie

on poniedziałek, 19, czerwiec 2017 15:23.

warsztatykulGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie zaprasza podopiecznych na warsztaty kulinarne z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem i optymalnego wykorzystania otrzymanej z polskiego komitetu pomocy społecznej w Zamościu żywności w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa współfinansowanego ze środków FEAD.
Warsztaty odbędą się w dniu 20.06.2017 r. (wtorek) o godz. 9  w Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wpisywanie się ma listę GOPS w pokoju nr 18. Liczba miejsc ograniczona.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II