forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

Trwa rekrutacja do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

on 05 grudzień 2023.

politykasenioralna lt

Polityka Senioralna EFS+”
projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027


REKRUTACJA DO PROJEKTU „Polityka Senioralna EFS+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie  zaprasza  

• Seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  zamieszkałych na terenie gminy Sitno do uczestnictwa w projekcie pn. „Polityka Senioralna EFS+” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne Priorytetu VIII Zwiększenie Spójności Społecznej Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,  realizowanym w partnerstwie  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb uczestników tj.

1. Dla osób w wieku 65 lat i więcej  

- usługi rehabilitacyjne;
- usługi fizjoterapeutyczne;
- indywidualne poradnictwo psychologiczne;
- usługi opiekuńcze;
- asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością;
- usługi pielęgnacyjne (fryzjerskie)
- usługi sąsiedzkie;
- usługi wspomagające:
 • usługi tzw. złota rączka np. drobne naprawy domowe;
 • wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego;

Dobór usług zostanie poprzedzony określeniem poziomu pilności potrzeb uczestnika.

Okres realizacji usług:  styczeń 2024 – grudzień 2025

Aby wziąć udział w projekcie należy:|
 - zapoznać się z Regulaminem rekrutacji
- złożyć Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami (oświadczenie, klauzula RODO)
osobiście w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka tj:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek, środa, czwartek 7.00- 15.00
piąt
ek - 7.30 – 15.30
-   w Biurze projektu pok. 18,
-   u pracowników socjalnych Ośrodka, lub za pośrednictwem poczty na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno.

Regulamin rekrutacji oraz Formularz  zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępne są poniżej lub na stronie internetowej www.gops-sitno.pl  w zakładce „Polityka Senioralna EFS+“ . W przypadku trudności w wypełnianiu dokumentacji rekrutacyjnej służymy pomocą: koordynator projektu tel. 84 611 26 02 , rejonowi pracownicy socjalni.

Osoby z poniższych grup:
a) osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
b) osoby z niepełnosprawnością sprzężoną 
c) osoby z chorobami psychicznymi 
d) osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
e) osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym 
z Międzynarodową Statystyczną Kwalifikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10) 
f)  osoby leżące 
g) osoby niesamodzielne 
h) osoby korzystające z programu Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)
i)  osoby zamieszkujące samotnie
j)  osoby wykluczone komunikacyjnie.

otrzymają dodatkowe punkty za spełnione Kryterium. Punkty w poszczególnych kryteriach będą sumowane. Do projektu zakwalifikowane zostaną osoby z najwyższą łączną liczbą punktów. W przypadku otrzymania od kandydata tej samej liczby punktów kryterium dodatkowym będzie kolejność zgłoszeń. Na podstawie przedłożonych formularzy stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

REKRUTACJA MA CHARAKTER OTWARTY – CIĄGŁY tj. do wyczerpania założonego limitu uczestników tj. 172 osób lub limitów dostępnych usług. 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

pdfZałącznik nr 2 Klauzula RODO

pdfZałącznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa

pdfRegulamin rekrutacji i uczestnictwa projketu Polityka Senioralne EFS+

 partner polityka sen

Partner Wiodący Województwo Lubelskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rops.lubelskie.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II