forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

Dokumenty rekrutacyjne do projektu "Polityka Senioralna EFS+"

on 18 grudzień 2023.

EFS

W związku z realizacją projektu pn. „Polityka Senioralna EFS+” dla seniorów, tj. osób w wieku 65 lat i więcej – w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poniżej przedstawiamy Regulamin rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami.
Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Sitno do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitnie, Sitno 73, 22-424 Sitno w celu zgłaszania chęci do skorzystania z usług.
Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Więcej informacji pod numerem telefonu 84 611 26 02.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zaktualizowany w projekcie "Polityka Senioralna EFS+"

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
pdf icon 32x32Załącznik nr 2a - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata oraz Uczestnika Projektu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Załącznik nr 2b - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kandydata i Uczestnika projektu "Polityka Senioralna EFS+" przez Partnera Gminę Sitno
originalZałącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa - uczestnik projektu
Załącznik nr 4 - Wykaz Partnerów
originalZałącznik nr 5 - Indywidualna karta wsparcia w ramach projektu "Polityka Senioralna EFS+"
originalZałącznik nr 6 - Karta oceny spełnienia kryteriów weryfikacyjnych dla kandydata do udziału w projekcie "Polityka Senioralna EFS+" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II