forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O POMOC FINANSOWĄ, DOŻYWIANIE DZIECI, SKIEROWANIE DO OTRZYMANIA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

 
 Dokumenty do pobrania poniżej:

pdfPodanie o pomoc

pdfOświadczenie o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły

pdfZaświadczenie od pracodawcy

pdfOświadczenie do pomocy społecznej

pdfOświadczenie o stanie majątkowym


HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH GOPS W  SITNIE W ŚRODOWISKU WRAZ Z REJONAMI OPIEKUŃCZYMI

 

Pracownik socjalny  Poniedziałek 
Wtorek Środa  Czwartek 
Piątek Rejon opiekuńczy
Marta Bełz 700-1100 1100-1500 700-1100 1100-1500 1000-1400 Czołki, Horyszów Polski, Stabrów, Jarosławiec
Jerzy Lichota 1200-1600 700-1100 1100-1500 700-1100 1000-1400 Rozdoły, Kolonia Sitno, Janówka, Stanisławka, Kornelówka
Magdalena Wiater 1100-1500 1200-1500 800-1200 1100-1500 700-1100 Cześniki, Cześniki Kolonia, Boży Dar, Sitno, Karp, Horyszów Nowa kolonia, Horyszów Stara Kolonia, Wólka Horyszowska

 

Polityka senioralna EFS+

Polityka Senioralna Sitno

Drukuj

STOP WŁAMANIOM

on poniedziałek, 07, sierpień 2023 11:56.

na strone

Drukuj

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW ROK 2023

on środa, 19, lipiec 2023 12:32.

                     wspierajseniora              mrips

Gmina Sitno przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sitnie w związku z realizacją w 2023 roku ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II, ogłasza nabór uczestników do wyżej wymienionego Programu. Z programu mogą skorzystać seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. W ramach programu zostanie zapewniony dostęp do tak zwanych opasek bezpieczeństwa wraz z systemem całodobowej zdalnej usługi teleopieki.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie przycisku alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z centrum teleopieki.

Udział w programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub kontaktując się osobiście z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie pokój numer 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 84 611 26 02 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 28 lipca 2023 roku.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w programie.

 

Kierownik GOPS
Alicja Szopa

Drukuj

Życzenia Wielkanocne

on poniedziałek, 03, kwiecień 2023 08:13.

wielkanoc2023

Drukuj

Rodziny wspierające

on wtorek, 31, styczeń 2023 07:43.

rodzinawsp Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 poz. 447), poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;                             
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;                          
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.


Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego (zgodnie z art.30 ustawy). Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach, czyli pomoc rodzicom, którzy mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu    w społeczeństwie. Współpraca z rodziną oparta jest o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu poniesionych kosztów związanych z udzieleniem pomocy i spędzaniem czasu wolnego z rodziną.                                     
      Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności. Swoją kandydaturę prosimy o zgłaszanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie w godz.: pon. 7-16, wt. – czw. 7-15, pt. 7-14, nr. telefonu:  (84) 611 26 02 Osoba do kontaktu: Aleksandra Wawrzyńska.

Biuletyn Informacji Publicznej

bip2

Zobacz Również

mrpips2

pup logo ramka

Dane kontaktowe

adres:
Sitno 73
22-424 Sitno

tel. (84)611-26-02
tel. (84)627-60-99
fax. (84)611-26-02

NIP: 922-17-61-156
REGON: 00-60-57-509

mapa2

Karta Dużej Rodziny

"Człowiek jest wiel­ki nie przez to,
co po­siada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z in­ny­mi."

~Jan Paweł II