forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

Informacja nt. Dodatku węglowego

on czwartek, 17, listopad 2022 10:55.

Dodatek węglowy

 

Drukuj

WAŻNA INFORMACJA!

on poniedziałek, 19, wrzesień 2022 13:59.

Bez tytułukkkk

 

Drukuj

Dodatek węglowy

on czwartek, 18, sierpień 2022 11:58.

 

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Wniosek oraz instrukcja wypełniania wniosku o dodatek węglowy poniżej:

pdfWniosek o dodatek węglowy

pdfKlauzula informacyjna (RODO)

original Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy