forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

ggops2

Drukuj

„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024

on wtorek, 26, marzec 2024 12:17.

logo pl orzel mrips 560x123

 

„Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zakwalifikowane do ww. programu mogą składać Karty zgłoszeniowe osobiście, bądź za pośrednictwem osób trzecich wraz z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Kartę należy wypełnić, podpisać i złożyć Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie w godzinach pracy ośrodka tj.;

Poniedziałek 7.00- 16.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 611 26 02 bądź przez kontakt z pracownikami socjalnymi tutejszego GOPS.

Link do dokumentów na stronie www.gops-sitno.pl

 

 

Drukuj

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

on środa, 26, maj 2021 20:38.

flagagodlorp 1611230921

 

Gmina Sitno przystąpiła do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, którego celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy. Wojewoda Lubelski przekazał na ten cel dotację w łącznej wysokości 22 032,00 zł.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • dorosłymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program realizowany może być w 3 formach:

  • forma I obejmuje świadczenie usług w formie pobytu dziennego
  • forma II obejmuje świadczenie usług w ramach pobytu całodobowego
  • forma III obejmuje możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji, dietetyki przez członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień opiekę.

Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Sitno realizowane są w formie I tj. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi świadczone są przez wykwalifikowanych opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Łączny wymiar czasu godzin wynosi 120 godzin dla każdego uczestnika.

Na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, Gmina Sitno pozyskała od wojewody lubelskiego dofinansowanie w wysokości 22 032,00 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Wkład własny Gminy Sitno wynosi 0,00 zł.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 roku.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitnie. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy Ośrodka.

 

plakat fundusz celowy 420x297POPRAWIONE2 1